Vítejte na stránkách středočeského festivalu
UDRŽTO S PŘÍRODOU

Logo - Udržto s přírodou
O festivalu

Festival „Udržto s přírodou“ je středočeským ekofestival, přinášející důležitá environmentální témata.Je určen pro širokou veřejnost, rodiče a pedagogy.V rámci festivalu vznikají výstupy pro environmentální vzdělávání a osvětu.Snažíme se o podporu vztahu k přírodě, seznámení se základními principy fungování přírody a zvýšení informovanosti o problémech životního prostředí a jejich řešení.

Festival můžeme pořádat díky podpoře Středočeského kraje z rozpočtu pro EVVO. 

Představení KSEV
Středočeský kraj vytvořil síť krajských středisek EVVO. Představujeme vám je na tomto videu.
Image
O ekocentru

Ekocentrum Huslík vzniklo v roce 2015, je součástí Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Polabí. Hlavním zaměřením ekocentra je environmentální výchova mateřských škol, základních škol či široké veřejnosti.

Poslání ekocentra

V bývalé hájovně na Huslíku v Polabí, kde se v nejbližším okolí nachází louky, lužní les, tůně, pole, sady starých odrůd ovocných stromů, přírodní zahrada a řeka Cidlina a Labe rozvíjíme vztah k přírodě i k místu, poznávání přírody a chování odpovědné k životnímu prostředí. Vzdělání a výchovu vnímáme jako důležitý celospolečenský hybatel, naším mottem je:

„ŽIJME s přírodou, UČME se přírodou, PEČUJME o přírodu.“

www.ekocentrumhuslik.cz

„Rádi bychom tímto festivalem zvýšili povědomí a tématech spojených s ochranou životního prostředí. Kdo nás znáte, víte že na Huslíku většinu těchto věcí realizujeme i v praxi.“

Jakub Vaněk, vedoucí ekocentra Huslík

Jakub Vaněk

V případě dotazů nás kontaktujte na emailu: festival@udrztosprirodou.cz