Energie v domácnosti

V Českých domácnostech se spotřeba energií snižuje, zároveň přibývá
i využívání obnovitelných zdrojů.

Energie v domácnosti

 


Podle Českého statistického úřadu české domácnosti spotřebovaly k roku 2015 o 28 % méně energií než v roce 1990. Spotřeba energií výrazně klesla v důsledku široce rozšířeného zateplování domů a výměně oken. Největší podíl energie se využívá na vytápění, hned na druhé příčce je pak ohřev teplé vody, dále osvětlení, spotřebiče a vaření. V porovnání s celkovou energetickou spotřebou v České republice dosahují domácnosti necelých 30 procent.  

Nejvíce využívaným zdrojem obnovitelné energie je palivové dřevo, které je zastoupeno 86 %, dalších 5 % připadá na dřevěné brikety. Pak následují termické systémy, fotovoltaiky a tepelná čerpadla.

I když se spotřeba v Česku výrazně snižuje, řadíme se na třetí místo v Evropě ve spotřebě energie na obyvatele.

Důsledky: 

  • Výroba elektřiny a tepla úzce souvisí se zatížením životního prostředí – emisemi znečišťujících látek a negativními dopady těžby paliv.
  • V pochází ČR elektrická energie většinou ze zdrojů, které přírodu neúměrně zatěžují, jedná se o spalování a těžbu uhlí, změny krajiny a narušení ekosystémů při stavbách vodních děl či o problémy s ukládáním vyhořelého jaderného paliva. 

 

Řešení: 

a) Uvážlivě vybírejte  elektrické spotřebiče podle energetických štítků (podle spotřeby energie).

b) Zaměřte se na úsporné vytápění domácností. Využívejte časovače nebo takzvanou “chytrou domácnost” se spínáním topení přes internet. 

c) Vybírejte si dodavatele s elektřinou z obnovitelných zdrojů.

d) Vyměňte žárovky za LEDky, využijte vypínače na fotobuňku s detekcí pohybu.

e) Vypínejte elektrospotřebiče i ze zásuvky, pokud je déle nepoužíváte.

f) Pračku a myčku zapínejte, až když jsou naplněné, upřednostňujte ekologický program s nízkou teplotou a kratší dobou.

g) Při vaření dbejte, aby plotýnka odpovídala velikosti hrnce, využívejte zbytkové teplo, vařte s pokličkou. Pro ohřev vody volte úspornou rychlovarnou konvici.

h) Využijte všech programů na zateplení domu nebo na výměnu kotel za účinnější.

i) Větrejte krátce a intenzivně.

j) Spočítejte si uhlíkovou stopu na http://www.uhlikovastopa.cz/


Zdroje:

https://www.czso.cz/csu/czso/pres-polovinu-energie-protopime

https://www.czso.cz/documents/10180/50619982/ENERGO_2015.pdf/86331734-a917-438a-b3c2-43a5414083fc?version=1.4

https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/nova-cisla-jak-cesi-vyuzivaji-energii-spotreba-klesla-o-tret/r~a9ed4fc4f9d111e6984a002590604f2e/

http://www.uhlikovastopa.cz/

Podtémata s dalšími informacemi