Udržitelná domácnost

Pro více informací koukněte níže

Udržitelná domácnost?

O tom, že dopad lidské civilizace na životní prostředí je v současné době enormní, již není pochyb. Se stále se zvyšující spotřebou a konzumním způsobem života se objevují naléhavější impulsy pro změnu k trvale udržitelné společnosti. Důležitým aspektem je pak analýza našeho vlivu a možnosti pro posun k jeho snížení.

Podle studie Fakulty technologie ochrany prostředí Vysoké školy chemicko-technologické v Praze průměrný občan České republiky nejvíce zatěžuje životní prostředí spotřebou energií pro vytápění, klimatizaci a obecně chod domácnosti. „Spotřeba je vysoká a elektrická i tepelná energie se ve velké míře získává z fosilních zdrojů. Zejména získávání energie z uhlí je vůči prostředí velmi bezohledné, neboť se jeho spalováním do prostředí uvolňuje množství škodlivých látek,“ upřesňuje docent Vladimír Kočí, jeden z autorů studie.

Hned na druhém místě z pohledu znečišťování životního prostředí je spotřeba potravin, ve které je kontroverzní hned několik oblastí. Připomeňme například velké plýtvání potravinami nebo energeticky náročný chov zvířat.

„Spotřeba elektřiny a tepla v domácnostech tvoří 27 % celkové spotřeby energie v České republice. Přibližně 85 % energie se v domácnostech spotřebuje na vytápění a ohřev teplé vody.“ (Cenia)

„Naše strava se mění pozvolna, podle sortimentu konzumovaných potravin se stává zdravější. Roste spotřeba ovoce, zeleniny a mléčných výrobků. Většina biopotravin však pochází ze zahraničí, což je z hlediska životního prostředí nepříznivé.“ (Cenia)

„Naše stravovací a pitné návyky vedou k zásadnímu tlaku na životní prostředí a my tento tlak působíme jak přímo – cestováním po obchodech, skladováním, vařením či produkcí odpadů, tak nepřímo (což je ještě důležitější) – výrobou, zpracováním a dopravou potravin.“ (Evropská agentura pro životní prostředí, 2016)

„Spotřeba vody v domácnostech se během posledních 15 let snížila na téměř 100 l na obyvatele za den, přesto lze najít další možnosti šetření. Nejvíce vody (cca 40 %) spotřebujeme na koupání a sprchování.“ (Cenia).

„Využívání automobilů v osobní dopravě v ČR se stále zvyšuje a počet osobních automobilů stoupá. Zatímco v roce 1990 připadal 1 automobil na více jak 4 obyvatele, nyní je již 1 automobil na 2 obyvatele.“ (Cenia)

„Odpadové hospodářství v českém kontextu není takovým problémem, jak by se ze zpráv zaplavujících veřejný prostor mohlo zdát.“ (Ekolist, 2019) 

Nesmíme zapomínat, že spotřeba zboží a služeb ve vyspělých zemích je hlavním činitelem celosvětového využívání zdrojů a tím souvisejících dopadů na životní prostředí. Evropská spotřeba, tedy jídlo a pití, bydlení, mobilita a cestovní ruch, se stále více podílí na environmentálních vlivech a dopadech po celém světě. (Evropská agentura pro životní prostředí, 2016)

Co můžeme dělat pro zlepšení situace? 

  1. Šetříme elektřinu v domácnosti, využíváme moderní LED svítidla, úsporné pračky a chladničky apod. 
  2. Pokud to jde, využijeme solární panely nebo tepelné čerpadlo
  3. Využijeme některý z programů na zateplování
  4. Využíváme perlátory pro úsporu vody až 50 %. 
  5. Nakupujeme v bezobalových obchodech. farmách nebo lokálních trzích.
  6. V běžných obchodech preferujeme tuzemské výrobky

Jaké další možnosti vás napadají? 

 

Videa o domácnosti

Změň to!

Máš chuť to změnit? chceš změnami v domácnosti přispět k udržitelnějšímu životu? my lidé můžeme naše životní prostředí buďto zhoršovat nebo, pokud budeme jednat správně, tak naopak zlepšovat a uzdravovat.

Doprovodné materiály

Podtémata s dalšími informacemi