Ekozahrada

Jak na pěstování v ekozahradě?

Dřívější zahrada byla pro lidi odedávna zdrojem pestrých, chutných a zdravých surovin pro přípravu jídel. V dnešní době se ale pohled na ni a její využívání velice změnil. Dnešní uživatelé zahrady se postupně rozdělili do skupin. První skupinou jsou lidé, kteří mají zahradu čistě jako rekreační prostor. Tyto zahrady stále nabývají na popularitě a souvisí to se stále uspěchanější dobou. Mít čistě rekreační zahradu spočívá v téměř celém zatravněném pozemku a zbudování bazénu. Pěstované rostliny bývají spíše redukované na jehličnany a keře mnohdy nepůvodního druhu. Samozřejmě nejde takové majitele zahrad odsuzovat za takovou to volbu, ale můžeme se však zamyslet, zda popsaný styl splní očekávání, které do zahrady vkládáme. Většinou bývá hlavním motivem majitele pro vytvoření čisté rekreační zahrad snaha o minimalizaci času stráveného zahradničením.

Paradoxem však je, aby tyto trávníkovo – jehličnaté zahrady vypadaly zdravě a krásně, musí člověk vynaložit poměrně dost času, práce a financí. Trávníky se musí často hnojit, sekat a zalévat, stromy často zastřihávat, aby nepřerůstaly, bazény čistit a doplňovat do nich chemikálie. Tyto moderní umělé zahrady tak nepřidávají žádnou pozitivní hodnotu životnímu prostředí, spíše škodí.

Druhá skupina majitelů bere zahrady naopak čistě jako místo pro pěstování všemožných plodin. Na tom by ovšem nebylo nic špatného, kdyby tento záměr bohužel nesouvisel s proměnou stylu využívání půdy v zemědělství díky technickému pokroku. Nezastavitelný vývoj nových technologií umožnil intenzifikaci zemědělství. Ta způsobila, že většina pěstitelů bere půdu, živočichy i rostliny hlavně jako výrobní prostředky, ze kterých je potřeba vytěžit co nejvíce za každou cenu. Proto se v dnešní době využívají umělá hnojiva, postřiky či intenzivní obdělávání. Tímto způsobem se hospodaří zejména ve velkovýrobě, otázkou je, je to však správně? Tento styl se uchytil i mnoha malopěstitelů – zahrádkářů. V dnešní době, kdy si můžeme levnou zeleninu a ovoce nakoupit v obchodech, se nabízí ale otázka, zda by vlastní úroda neměla mít přece jen jinou přidanou hodnotu než kvantitu vytěženou ze zahrádky za pomocí chemie.

Co spojuje tyto dvě skupiny? Absence pohledu, kdy lze v zahradě spatřovat kousek přírody, ve které platí přírodní vztahy mezi rostlinami a půdou, živočichy a rostlinami a rostlinami navzájem. Poznávání a respektování ekologických vztahů nám umožní je využívat, ne však zneužívat. V nejrůznějších publikacích se často zmiňuje obdiv ke znalostem našich předků v oblasti pěstování. Naše prababičky a pradědečkové dávno věděli, jak zajistit úrodnost půdy i bez použití chemie či postřiků, jak zvýšit úrodu vhodným zkombinováním rostlin. Nesmíme se na tyto kroky ovšem dívat jako na zpátečnické. 

Ekozahrady a s nimi spojené přírodní zahrady korespondují se současným zvyšujícím se zájmem o udržitelný způsob života. Jde o snahu využívat neživé, ale i živé zdroje takovým způsobem, aby nebyly poškozeny nároky generací budoucích. Takovéto staronové ohleduplné zahradničení můžeme brát jako zlatou střední a hlavně přirozenou cestu mezi výše zmíněnými dvěma extrémy pohledu na zahradu.

Jak vytvořit vyvýšené záhony?

Chcete se dozvědět jak pomocí vyvýšených záhonů, pěstovat kvalitní potraviny?

Klikněte zde!

Jak pracovat s kompostem?

Chcete vědět proč je kompost na zahradě důležitý? Jak s ním na zahradě pracovat?

Kliněte zde!

Další témata živé zahrady